Muziekjaren


2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 2018 2019

Muziekjaar 2018


Programma voor 2018


Het Kamerkoor Cantilene heeft er voor gekozen om voor 2018 geen concert te organiseren. In plaats daarvan heeft het koor zijn medewerking verleend aan diverse openbare optredens.

Korendag Monnickendam


Het spits werd afgebeten op zaterdag 22 juni. Het koor vertrok naar Monnickendam om deel te nemen aan de 23ste editie van de Korendag Monnickendam. Deze dag stond in het teken van een doorlopend zangfestijn. In een vijftal kerken en gebouw Samuel bracht elk half uur een koor een eigen programma van vijfentwintig minuten ten gehore. Kamerkoor Cantilene had een programma samengesteld met liederen van o.a. Sir Arthur Sullivan, S. S. Wesley en Johannes Brahms. Verder zong het koor Nocturno I, II en III van W. A. Mozart. Al met al kan het koor terugkijken op een geslaagde uitvoering.

Opentuinendag


Op 16 juni werd in Rijnsburg de jaarlijkse Opentuinendag georganiseerd. Ook daaraan verleende Kamerkoor Cantilene zijn medewerking. Er was een optreden gepland in Zorgcentrum De Vlietstede aan de Oude Vlietweg 50 te Rijnsburg. Tusssen 11.00 en 11.45 uur bracht het koor tweemaal een aantal liederen ten gehore. De aanwezige toehoorders genoten zichtbaar van de uitgevoerde liederen en ook voor het koor was het een goede gelegenheid om zich te presenteren.

Week van de Amateurkunst


Katwijk doet jaarlijks samen met het Welzijnskwartier mee met de Week van de Amateurkunst (WAK). De WAK is een landelijk initiatief, waar de amateurkunst extra wordt belicht. Tijdens de Week van de Amateurkunst presenteren verenigingen zich door bijvoorbeeld een gewone repetitieavond openbaar te maken, muzikale workshops te geven, een open dag te houden of een presentatie te geven. Cantilene was gevraagd te fungeren als ambassadeur voor de Week van de Amateurkunst in Katwijk. Naar aanleiding daarvan was in De Katwijksche Post van donderdag 14 juni een uitgebreid artikel over het koor te lezen. Op maandag 18 juni stond een open repetitive gepland. Zaterdag 23 juni waren er allerlei culturele activiteiten in het Ridderbos. Ook Kamerkoor Cantilene was gevraagd haar medewerking te verlenen. Er stonden twee optredens gepland van elk ongeveer twintig minuten. Door een communicatiefout werd het tweede optreden beperkt tot slechts drie liederen, maar desondanks was het een heel geslaagde middag.

Korenfestival aan de Merwede


Kamerkoor Cantilene zou in september voor het eerst deelnemen aan het Korenfestival aan de Merwede. Doordat enkele koorleden om verschillende redenen verstek moeten laten gaan, heeft het bestuur van Cantilene besloten dit optreden te annuleren.