Welkom op de website van kamerkoor Cantilene


Kamerkoor Cantilene is een vereniging van enthousiaste koorzangers. Samen zingen wij met plezier en toewijding klassieke koormuziek. Dit doen wij al sinds 1980.

Het Kamerkoor Cantilene stelt zich ten doel de koorzang van zowel geestelijke als wereldlijke kamerkoormuziek te beoefenen en ten gehore te brengen. Het kamerkoor betrekt haar leden voornamelijk vanuit de gemeente Katwijk, dat de dorpen Katwijk aan Zee, Katwijk aan den Rijn, Valkenburg en Rijnsburg omvat. Cantilene is een vereniging met oog voor de sociale kant van het samen zingen. Wij willen op verantwoorde wijze kamermuziek zingen. In muzikaal opzicht willen wij leren en groeien, maar niet ten koste van alles. Wij vinden een goede verstandhouding tussen koor en dirigent erg belangrijk.

Het koor bestaat op dit moment uit 16 leden. Qua bezetting is het koor goed in balans. Er is echter nog plaats voor nieuwe leden. Met name de bas- en tenorsectie kan nog versterking gebruiken. Wilt u een repetitie bijwonen, dan ben u van harte welkom. We repeteren iedere maandagavond van 8-10 uur. Neem van tevoren even contact op met Adri van Rijn, telefoon 071-4029682. Zij zorgt dan voor de muziek, zodat u eventueel kunt meezingen.

Kamerkoor Cantilene bestaat veertig jaar


In 2020 bestaat het kamerkoor veertig jaar. Door alle maatregelen rond het coronavirus kon er helaas niet al teveel aandacht aan worden geschonken. Het geplande jubileumconcert voor november moest naar 2021 worden doorgeschoven en ook andere activiteiten konden geen doorgang vinden. Tijdens de laatstgehouden ledenvergadering in september werden twee leden in het zonnetje gezet. Adri van Rijn, een van de oprichters van het koor, en Albert Nijenhuis waren allebei veertig jaar lid. Ze ontvingen beiden een bloemetje.


Kamerkoor Cantilene zoekt versterking


Het koor is dringend op zoek naar nieuwe leden. Met name bassen en tenoren zijn meer dan welkom. Wilt u een keer kennismaken en meezingen, komt u dan eens naar de repetitie op maandag van 20.00 tot 22.00. De repetities vinden plaats in de Dorpskerk, maar tijdens de coronacrisis kan voor een andere locatie gekozen worden. Neem daarom vooraf even contact op met Adri van Rijn, telefoon 071-4029682.